FANDOM


II wojna światowa – największy konflikt zbrojny w historii świata, trwający od 1 września 1939 do 2 września 1945 roku (w Europie do 8 maja 1945 ), obejmujący zasięgiem działań wojennych prawie całą Europę wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany. Poza większością państw europejskich i ich koloniami, brały w niej udział państwa Ameryki Północnej i Ameryki Południowej oraz Azji. Głównymi stronami konfliktu były państwa Osi i państwa koalicji antyhitlerowskiej (Alianci).







Strony konfliktu
ALIANCI PAŃSTWA OŚI
ZSRR Niemcy
USA Włochy
Wielka Brytania Japonia
Kanada Bułgaria 
Polska Finlandia 
Francja  Rumunia
Dowódcy
Franklin D. Roosevelt Adolf Hitler
Winston Churchill Hirohito
Józef Stalin Benito Mussolini

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki